LOKALIZACJA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH

Lokalizacja szkoleńe-learningowych

Chcesz wiedzieć, w jaki sposób skutecznie porozumiewać się z pracownikami? Komunikując się z nimi w ich ojczystym języku, możesz wpłynąć na poprawę ich zadowolenia, usprawnić i ujednolicić szkolenia oraz stworzyć większe poczucie wartości przedsiębiorstwa wśród personelu.

Oferujemy usługi pełnej lokalizacji dowolnej witryny internetowej oraz materiałów szkoleniowych – zarówno do nauki stacjonarnej, jak i na komputerze (e-szkolenia lub e-learning). Wykorzystujemy istniejące treści we wszystkich popularnych formatach pliku, by zagwarantować, że szkolenie i materiały firmowe są spójne i zrozumiałe w całej firmie. Pozwoli to nie tylko ograniczyć wewnętrzne obciążenie pracą i zmniejszyć liczbę roboczogodzin poświęconych na szkolenie internetowe, a także umożliwi skoncentrowanie się na celach szkoleniowych i zapewni skuteczną komunikację z pracownikami. SDL zarządza tym procesem tak, jakbyśmy byli częścią Twojego zespołu.

Lokalizacja szkoleń
e-learningowych

NASZA MISJA

Nasze doświadczenie i technologia gwarantują dodatkowe korzyści dla Twoich globalnych odbiorców.