NAUKA I ROZWÓJ W BRANŻY MEDYCZNEJ

Dostosowanie, adaptacja i dostępność: kluczowe elementy nauki i rozwoju w branży medycznej

Firmy i instytucje z branży medycznej muszą nadążać za ewoluującymi regulacjami w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami oraz komunikować je globalnym zespołom. Kluczowe regulacje, takie jak część 11 ustawy 21 CFR, ustawa o przenoszeniu i odpowiedzialności za ubezpieczenia zdrowotne (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA) z 1996 roku oraz ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) w różnym stopniu wpływają na pracę zespołów oraz często wymagają programów szkoleniowych i rozwojowych obejmujących całą firmę.

Szkolenia i kursy e-learningowe są ważnymi ogniwami globalnej zgodności z przepisami, rozwoju zawodowego i programów ciągłego szkolenia lub utrzymania poziomu wiedzy. Bez względu na to, czy są to kursy prowadzone przez instruktora, online, czy też w systemie dualnym, wielojęzyczne materiały zwiększą efektywność przyswajania wiedzy. Zespół ekspertów firmy SDL pomoże Ci w lokalizacji treści, zwiększając jakość i skuteczność Twoich programów rekrutacji, zatrzymywania, szkolenia i rozwoju pracowników. Służymy Ci wsparciem w zakresie rozwoju i wdrażania kompleksowej strategii lokalizacji treści, by skuteczniej angażować i edukować personel.

Przewaga konkurencyjna

Zachowywanie zgodności z przepisami

Programy wdrożeniowe dla nowych pracowników uwzględniają zwykle przeglądy standardowych procedur operacyjnych i innych informacji dotyczących zgodności z przepisami. Zadbaj o lokalizację materiałów szkoleniowych, by zapewnić lepsze ich zrozumienie. Przykładowo, w zależności od zajmowanych stanowisk, personel Twojego działu badawczo-rozwojowego potrzebuje szkolenia w zakresie dobrych praktyk klinicznych, laboratoryjnych i produkcyjnych (GCP, GLP lub GMP). Zwiększ zgodność z przepisami i zrozumienie dokumentacji szkoleniowej, eliminując bariery kulturowe i oferując zlokalizowane programy. Takie podejście gwarantuje wspólne i głębokie zrozumienie wśród członków zespołu, bez względu na ich lokalizację, obniżając jednocześnie ryzyko niezgodności z lokalnymi przepisami i regulacjami.

Programy edukacyjne i szkoleniowe dla pracowników stanowią unikalną szansę dla wzmocnienia kultury odpowiedzialności i przestrzegania przepisów. Pozwalają one także menedżerom zmierzyć zrozumienie zasad firmy i przepisów wśród pracowników.

Maksymalizacja korzyści z rozwoju zawodowego

Możesz zachęcać członków zespołu do poszerzania swojej wiedzy dzięki zlokalizowanemu szkoleniu na ważne tematy, takie jak standardy branżowe (CDISC, model referencyjny eDMS, eCTD, model referencyjny TMF itp.). Solidne podstawy teoretyczne w tych obszarach pomogą pracownikom zrozumieć ich rolę w szerszym kontekście rozwoju leków, a także osiągać lepsze efekty.

Uczniowie korzystający z pomocy wizualnych, uczący się stacjonarnie lub sensorycznie, domagają się prezentacji tego typu treści w różnych kanałach. Niepełnosprawni potrzebują dodatkowej pomocy (transkrypcja nagrań audio, alfabet Braille’a itp.), lecz zlokalizowane treści są pomocne przy każdym rodzaju nauki. Uczniowie łatwiej identyfikują się z treściami prezentowanymi w ich ojczystym języku, co usprawnia przyswajanie i wdrażanie wiedzy. To przekłada się na szybszy i tańszy proces wdrożenia w pracy, a także większą efektywność indywidualną i zespołową.

Angażuj pracowników

Bez względu na to, czy potrzebujesz szkolenia lub opcjonalnego kursu, Twoi odbiorcy z różnych działów oczekują angażującego doświadczenia. Szkolenia stacjonarne oraz programy e-learningowe pomogą Ci przeszkolić pracowników, zbudować kulturę korporacyjną oraz wspólny fundament dla członków zespołu.  Korzyści z usunięcia barier kulturalnych oraz lokalizacji treści wykraczają poza zwykłe zachowanie zgodności z przepisami. Angażując pracowników za pomocą zlokalizowanych treści edukacyjnych, wzmacniasz efekty nauki oraz umożliwiasz członkom zespołu skupienie się na kreatywności i rozwiązywaniu problemów, wspierając tym samym wysiłki firmy na rzecz innowacyjności. Ta prosta przewaga może znacznie przyspieszyć tempo prac rozwojowych oraz zezwoleń na dopuszczenie do obrotu nowych produktów terapeutycznych.

Upraszczanie procesu nauki

Zmniejsz rotację w zespole dzięki angażującym, zlokalizowanym szkoleniom

Dostosuj regionalne programy rozwoju zawodowego do globalnych celów badawczo-rozwojowych

Zachęcaj do rozwoju kariery, zwiększając jednocześnie know-how w firmie

Spraw, by w Twojej firmie zdobywanie wiedzy było przyjemnym doznaniem

Udostępnij swoje treści szkoleniowe wszystkim członkom zespołu

Dostarczanie eksperckich usług językowych dla globalnych firm medycznych

SDL służy wsparciem działom kadr, szkoleniowym i rozwojowym w branży medycznej dzięki mocnemu zespołowi złożonemu z ponad 1200 tłumaczy w 59 biurach na całym wiecie oraz 15 000 sprawdzonych i wykwalifikowanych tłumaczy freelancerów. Pracujemy z wieloma formatami plików, włącznie ze SCORM, HTML 5 oraz wideo na wszystkich etapach rozwoju treści e-szkoleniowych. Do naszego zespołu należą tłumacze, którzy wnoszą do projektów tłumaczeniowych swoje doświadczenie w zakresie projektowania i rozwoju szkoleń w branży medycznej, kadrowej oraz edukacyjnej.

Naszym celem jest dostarczyć globalny komunikat z lokalnym kontekstem.  SDL wykorzystuje branżowe know-how, umiejętności tłumaczeniowe i znajomość lokalnej kultury, by zagwarantować, że komunikat dotrze do docelowego odbiorcy bez zniekształceń, w maksymalnie jasny i precyzyjny sposób.

Zaadaptuj treści do swoich celów oraz potrzeb grupy docelowej, a następnie udostępniaj je dzięki naszej specjalistycznej wiedzy na temat lokalizacji i kultury:

Kanały OFFLINE

 • Wielojęzyczny skład tekstu
 • Adaptacja treści
 • Adaptacja obrazów
Kanały ONLINE

 • Wtyczki do systemów CMS i LMS
 • Zautomatyzowane publikowanie treści
 • Interaktywne elementy
Edycja wideo

 • Nakładanie głosu lektora (voice-over)
 • Tekst na ekranie
 • Transkrypcja
 • Konwersja wideo i ponowne filmowanie
 • Nagrania dźwiękowe

NASZA MISJA

Nasze doświadczenie i technologia gwarantują dodatkowe korzyści dla Twoich globalnych odbiorców.