TŁUMACZENIA DLA ORGANÓW RZĄDOWYCH I INSTYTUCJI

Język organów rządowych i instytucji

SDL dostarcza kompletne, specjalistyczne, scentralizowane i bezpieczne rozwiązania tłumaczeniowe i lokalizacyjne dla ponad 60 rządów i organizacji z sektora publicznego na całym świecie.

Z pomocą międzynarodowej sieci doświadczonych, zaangażowanych i profesjonalnych ekspertów spełniamy specyficzne potrzeby organów rządowych i instytucji.

Przekraczamy granice komunikacji

Aby sprostać różnorodnym potrzebom agencji rządowych i organizacji sektora publicznego, oferujemy kompleksowe technologie językowe oraz szeroki wachlarz usług językowych, w tym: tłumaczenia pisemne, weryfikację treści oraz tłumaczenia ustne w kilkudziesięciu językach.

Pomagamy agencjom rządowym oraz instytucjom tworzyć różnego typu wielojęzyczne treści, takie jak:

  • ustawy, umowy, traktaty, konwencje i protokoły międzynarodowe  
  • Oświadczenia i komunikaty dla mediów
  • Debaty i przemówienia
  • Dzienniki i newslettery

Synergia usług językowych i nowoczesnej technologii

Dzięki naszemu innowacyjnemu systemowi zarządzania tłumaczeniami SDL MultiTrans usprawniamy proces tłumaczenia, redukując koszty, zwiększając wydajność i podnosząc jakość.

Organizacje korzystają z naszej technologii SDL MultiTrans, aby:

Tworzyć, ujednolicać i zarządzać wielojęzyczną terminologią w czasie rzeczywistym

Zabezpieczać poufne informacje i chronić zasoby językowe

Usprawniać współpracę między poszczególnymi działami w firmie

Kontrolować, centralizować i dzielić się wiedzą w bezpiecznym środowisku sprzyjającym współpracy

Automatyzować przepływy pracy, zwiększać efektywność oraz przyspieszać obieg informacji

Podnosić jakość tłumaczeń, poprawiać ich spójność oraz obniżać koszty

NASZA MISJA

Nasze doświadczenie i technologia gwarantują dodatkowe korzyści dla Twoich globalnych odbiorców.