USŁUGI DOSTOSOWANIA DO WYMOGÓW SEKCJI 508

Czego dotyczy sekcja 508?

Łatwy dostęp do treści dla wszystkich

Rozdział 508 amerykańskiej ustawy federalnej National Rehabilitation Act nakłada na firmy korzystające z funduszy federalnych obowiązek udostępniania treści cyfrowych z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

Od stycznia 2018 roku wszystkie instytucje korzystające z funduszy federalnych muszą zapewniać pełen dostęp osobom niepełnosprawnym do środków komunikacji cyfrowej, takich jak witryny internetowe, komunikaty elektroniczne, formularze rejestracyjne i inne e-treści.

Rozdział 508 dotyczy agencji rządowych, systemu opieki zdrowotnej typu Managed Healthcare, instytucji finansowych, organizacji edukacyjnych oraz niektórych witryn internetowych w sektorze prywatnym.

Rodzaje treści objęte rozdziałem 508

Wszystkie treści i materiały informacyjne online muszą być w pełni dostępne dla wszystkich. Wymóg ten dotyczy m.in.:

 • dokumentów elektronicznych, takich jak e-maile i załączniki,
 • oprogramowania i sprzętu,
 • aplikacji do zarządzania treścią,
 • stron internetowych do zarządzania treścią.
 • Formularze online
 • Filmy
 • Aplikacje szkoleniowe

Zapewnienie zgodności

Aby zapewnić sobie zgodność z rozdziałem 508, musisz upewnić się, że wszystkie Twoje treści online i elektroniczne są łatwo dostępne dla każdego odbiorcy z problemami ze wzrokiem lub słuchem – w języku angielskim i wszystkich innych mających zastosowanie językach.

Na przykład konieczne będzie:

 • udostępnianie treści (audio i wizualne) oraz umożliwienie ich przeglądania na różne sposoby;
 • ułatwienie czytania treści poprzez stosowanie dużych czcionek lub kontrastujących kolorów;
 • zapewnienie stronom internetowym intuicyjności i przewidywalności;
 • zapewnienie maksymalnej kompatybilności z technologiami wspomagającymi.

Jak zapewniamy zgodność z rozdziałem 508 w wielu językach?

Oferujemy pojedynczy punkt kontaktu dla wszystkich Twoich potrzeb związanych z dostępnością dla osób o słabszym wzroku lub słuchu, zapewniając precyzyjny, kompleksowy i efektywny kosztowo pakiet dla zapewnienia zgodności z wymogami wszelkich treści w dowolnych wersjach językowych.

Oto nasze 5 etapów do zagwarantowania zgodności z przepisami:

 • STRUKTURA TAGOWANIA – zachowanie spójnej struktury oznaczania tabel i elementów wypunktowanych
 • LOGICZNY UKŁAD TREŚCI – zachowanie logicznego i spójnego ze strukturą tagowania układu treści umożliwiającego technologii wspomagającej jej odczytanie
 • WERYFIKACJA PANELU KOLEJNOŚĆ – zdefiniowanie znaczników lub artefaktów we wszystkich dokumentach PDF
 • KONTROLA JAKOŚCI – zautomatyzowana, jak i ręczna, gdzie każda z nich przeprowadzana jest przez inny zespół specjalistów
 • INTEGRALNOŚĆ TREŚCI – zintegrowany elektroniczny obieg treści (w tym aktywne adresy URL, linki i spisy treści)

 Jakie typy dokumentów spełniające wymogi sekcji 504 i 508 tworzymy

Dostępność nie ogranicza się do plików elektronicznych. W ramach rozdziału 504 obsługujemy też treści na nośnikach fizycznych.

BRAILLE
 • Możliwość dokonania dwóch klas transkrypcji: Klasy 1 (Grade 1) zgodnej ze standardem przyjętym przez organizację British Acoustic Neuroma Association (BANA) oraz Klasy 2 (Grade 2) zgodnej ze standardami Braille'a oraz Unified English Braille (UEB).
 • Format docelowy: tekst napisany w alfabecie Braille'a.
DUŻY DRUK
 • Większy rozmiar czcionki, dzięki któremu tekst jest łatwy do odczytania i wygląda estetycznie.
 • Rozwiązanie najbardziej korzystne cenowo to transkrypcja elektronicznych plików w formacie Word lub tekstowym.
AUDIO
 • Konwersja tekstu na mowę (Text-to-speech, TTS) lub narrator.
 • Format docelowy: CD, MP3 lub pendrive.
 • Wszystkie języki.
 • Wersja ostateczna również w formacie PDF.
 • Koszt i czas realizacji zależą od wybranego standardu i formatu.
DAISY
 • Treści są odpowiednio usystematyzowane i oznaczone tak, aby oprogramowanie czytające z ekranu miało do nich pełny dostęp.
 • Usługi dostosowania dokumentów do wymogów Wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (WCAG) oraz sekcji 508.

NASZA MISJA

Nasze doświadczenie i technologia gwarantują więcej korzyści dla Twoich globalnych odbiorców.